Podporujeme vzdelávanie žiakov z vylúčených komunít a šírenie myšlienky inkluzívnej spoločnosti na Slovensku

Ako prispieva eduRoma k tvorbe inkluzívnej spoločnosti na Slovensku

  1. Terénny program O krok pokrok

    realizujeme priamou prácou v školskom prostredí a vo vylúčených komunitách. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a tréningov pracujeme so žiakmi a mládežou z vylúčených komunít. Vzdelávame a trénujeme pedagógov,pracovníkov s mládežou, zástupcov pomáhajúcich profesií a zástupcov samospráv.

  2. Advokačný program IncluNETWORK

    prináša so sebou prácu so štátnymi a verejnými inštitúciami. Prostredníctvom tohto programu realizujeme výskumy a analýzy, okrúhle stoly, kampane a verejné diskusie pre podporu vzdelávania žiakov a mladých ľudí z vylúčených komunít a tvorbu inkluzívneho vzdelávania v školách.

  3. Mediálny program De facto

    predstavuje prácu s verejnou mienkou. Prostredníctvom mediálneho programu búrame stereotipy a predsudky o menšinách. Širokej verejnosti prinášame pravdivé, neskreslené informácie zo života Rómov a ostatných menšín na Slovensku.

Pracujeme s deťmi a mládežou z vylúčených komunít

Presadzujeme právo žiakov z vylúčených komunít na kvalitné vzdelávanie. Vzdelávame pedagógov,pracovníkov s mládežou a zástupcov samospráv.

Občianske združenie eduRoma v číslach

Podpora detí a mladých ľudí z vylúčených komunít je kľúčová, zmena fungovania slovenského školstva je nevyhnutná

Ďakujeme našim partnerom