Semicircle

Zaleží nám na kvalitnom vzdelávaní rómskych detí a ich dôstojnom postavení v spoločnosti

Circle Square Triangel Rectangle Square
Ilustračné foto
Rectangle Square

O nás

eduRoma je rómska vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.
Výročná správa Triangel Semicircle Square

Čo robíme

Rectangle Rectangle Triangel Semicircle
Vlado Rafael
Square Square Rectangle
Rectangle Triangel Semicircle
Square Square Rectangle
Square Square

Náš tím

Square Square

Donori

Square
info@eduroma.sk
+421 902 719 236
eduRoma, o.z.
Štúrova 3
811 02 Bratislava
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171
Circle