Semicircle

Zaleží nám na kvalitnom vzdelávaní rómskych detí a ich dôstojnom postavení v spoločnosti

Circle Square Triangel Rectangle Square
Ilustračné foto
Rectangle Square

O nás

eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.
Výročná správa Triangel Semicircle Square

Čo robíme

Rectangle Rectangle Triangel Semicircle
Vlado Rafael
Square Square Rectangle

Online učením v rómskych komunitách proti koronavírusu

Online Learning Online Learning Online Learning
eduRoma v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom (REF) spustili v dôsledku koronavírusu dištančné vzdelávanie pre rómske deti z chudobných rómskych komunít. Prvoradým cieľom našej iniciatívy je, umožniť deťom z vylúčených komunít nerušený návrat do školských lavíc tak, aby ich školský výkon, motivácia a ich celková vzdelávacia perspektíva boli čo najviac porovnateľné s ostatnými žiakmi. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@eduroma.sk.
Čítať viac
Rectangle Rectangle Triangel Semicircle
Rectangle Square Rectangle
Semicircle
Square Square
Rectangle Triangel Semicircle
Square Square Rectangle
Square Square

Náš tím

Square Square

Donori

Square
info@eduroma.sk
+421 902 719 236
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171
 • eduRoma Bratislava

  eduRoma – Roma Education Project o.z.
  Štúrova 3
  811 02 Bratislava

  IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985

 • eduRoma – pobočka Prešov

  eduRoma – Roma Education Project o.z.
  Požiarnická 17
  080 01 Prešov

  IBAN: SK21 1100 0000 0029 4505 3792

eduRoma – Roma Education Project o.z.
Občianske združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22. 8. 2012 pod registračným číslom VVS/1-900/90-39997 so sídlom Hubeného 2504/42, 831 53 Bratislava-Rača.
Circle