Semicircle

Zaleží nám na kvalitnom vzdelávaní rómskych detí a ich dôstojnom postavení v spoločnosti

Circle Square Triangel Rectangle Square

O nás

eduRoma je rómska vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.
Triangel Semicircle Square

Čo robíme

Rectangle Rectangle Triangel Semicircle
Vlado Rafael
Square Square Rectangle
Square Square Rectangle

Tvoj čas

Po roku 1989 vyrástla na Slovensku a v Čechách nová generácia rómskych lídrov, ktorí sa uchádzajú o najvyššie miesta v politickom živote. Aké sú ich doterajšie skúsenosti s politikou a darí sa im vôbec v politike presadiť?
Square Square

Náš tím

Square Square

Donori

Square
info@eduroma.sk
+421 902 719 236
eduRoma, o.z.
Štúrova 3
811 02 Bratislava
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171
Circle