Semicircle

Terénny program

realizujeme priamou prácou na školách. Prostredníctvom tohto programu vzdelávame pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pracujeme so žiakmi a rodičmi. V rámci terénneho programu tvoríme a overujeme funkčné a efektívne vzdelávacie modely, vytvárame príklady dobrej praxe vzdelávania rómskych a nerómskych detí a šírime ich do ďalších lokalít. Praktické skúsenosti a poznatky z terénu prenášame na národnú úroveň a tým sa snažíme ovplyvňovať zmenu postojov štátnych a verejných inštitúcií.

Triangel Semicircle Square
O krok pokrok
Rectangle Square
Square Square Rectangle
info@eduroma.sk
+421 902 719 236
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171
 • eduRoma Bratislava

  eduRoma – Roma Education Project o.z.
  Štúrova 3
  811 02 Bratislava

  IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985

 • eduRoma – pobočka Prešov

  eduRoma – Roma Education Project o.z.
  Požiarnická 17
  080 01 Prešov

  IBAN: SK21 1100 0000 0029 4505 3792

Circle