Semicircle

Terénny program

realizujeme priamou prácou na školách. Prostredníctvom tohto programu vzdelávame pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pracujeme so žiakmi a rodičmi. V rámci terénneho programu tvoríme a overujeme funkčné a efektívne vzdelávacie modely, vytvárame príklady dobrej praxe vzdelávania rómskych a nerómskych detí a šírime ich do ďalších lokalít. Praktické skúsenosti a poznatky z terénu prenášame na národnú úroveň a tým sa snažíme ovplyvňovať zmenu postojov štátnych a verejných inštitúcií.

Triangel Semicircle Square
O krok pokrok
Rectangle Square
Square Square Rectangle
info@eduroma.sk
+421 902 719 236
eduRoma, o.z.
Štúrova 3
811 02 Bratislava
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171
Circle